20 maja 2024 Michał 0Comment

Drugi w tym roku wyjazd na wydarzenie modelarskie dobiegło końca. Otulona sielankowym klimatem i wypoczynkowym nastrojem, Bielska Majówka Modelarska w Bielsku Podlaskim zgromadziła wielu entuzjastów modelarstwa z wielu części kraju i nie tylko. Poziom wykonania modeli był zdumiewający, ale więcej na ten temat możesz ocenić sam. Na dole zaprezentowałem galerię oraz wyniki końcowe wraz ze zwycięskimi modelami (nie wszystkie zdjęcia udało mi się wykonać i odszukać, także bardzo przepraszam, za brak zdjęć pod wszystkimi pozycjami w sekcji „Senior”). Byłem pierwszy raz w rejonach wschodniej granicy i zdecydowaną większość stanowiła pancerka oraz samoloty odrzutowe. 

W tym wydarzeniu wystawiłem łącznie 5 modeli w 4 kategoriach:

(O3) Statki (Holownik Klimek GPM 1:50)

(S3) SAMOLOTY ODRZUTOWE (F-16C WAK 1:33 – III Miejsce)

(O1) OKRĘTY O DŁUGOŚCI DO 65CM (ORP Grom Mały Modelarz 1:200 i ORP Garland WAK 1:200)

(OP) OKRĘTY PODWODNE (ORP Wilk Mały Modelarz 1:100 – III Miejsce)

STATYSTYKI

W konkursie wzięło udział 109 modelarzy:

 • młodzik – 19 osób
 • junior – 23 osoby
 • senior – 67 osób

Na sali było wystawionych 401 modeli:

 • 355 – modele konkursowe
 • 43 – modele wystawowe
 • 3 – modele RC

Sędzia główny – Krzysztof Gliwa oraz powołane komisje sędziowskie zasłużonych modelarzy indywidualnych oraz z klubu Trójmiejskiego Pikniku Modelarskiego:

 • Tomasz Biełokozowicz, Marek Skrzyniarz, Mirosław Tofiluk
 • Wiesław Kochanek, Tomasz Król, Piotr Targoński
 • Łukasz Ołdakowski, Michał Rafalski, Michał Zaremba
 • Radek Kozłowski, Robert Kruczkowski, Tomasz Weremko

 Regulamin 


I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu modeli kartonowych „Bielska Majówka Modelarska” jest Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, Pracownia Modelarska „Kartonowy Tur”.

II. CELE I ZADANIA KONKURSU

 1. Promocja modelarstwa kartonowego jako hobby i sposobu spędzania wolnego czasu i poszerzania przy tym wiedzy technicznej i historycznej.
 2. Wymiana doświadczeń środowisk modelarskich w różnym wieku, a także integracja modelarzy.
 3. Promocja miasta Bielsk Podlaski.

III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs połączony z wystawą i giełdą modelarską, odbędzie się w dniach 10-12 maja 2024 roku w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim przy ul. Poniatowskiego 9.

PROGRAM KONKURSU

10.05.2024
– 17:30-20:00 – przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie/wystawie
11.05.2024:
– 10:00-14:00 – przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie/wystawie
– 14:30-19:00 – ocena modeli konkursowych
– 10:00-19:00 – giełda modelarska
– 13:00-19:00 – zwiedzanie wystawy
12.05.2024:
– 10:00 -13:30 – zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
– 13:30 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie konkursu, wspólne zdjęcie.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE.

 1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni, modelarnie, kluby modelarskie.
 2. Zarejestrowanie modeli do konkursu, a tym samym udział w konkursie-wystawie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
  a) zgłoszony do konkursu model jest autorstwa osoby zgłaszającej/uczestnika;
  b) pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów swojego wizerunku w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
  c) przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika (młodzika, juniora,) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego uczestnika w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
  d) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na ewentualne zamieszczenie fotografii zgłoszonego przez siebie modelu na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
  e) uczestnik (uczestnik pełnoletni, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, w celach statystycznych (ogłoszenia wyników konkursu), oraz na forach internetowych na których umieszcza się informacje o konkursie.
  f) uczestnik (uczestnik pełnoletni, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika, miejscowości z której pochodzi autor modelu na karcie startowej umieszczanej pod modelem w czasie konkursu.
 3. Zgoda, o której mowa w pkt. b-e nie jest ograniczona czasowo.
 4. Organizatorzy oświadczają, iż wizerunek uczestnika nie będzie użyty w sposób naruszający jego dobra osobiste.
 5. Modele w kategorii WoT mogą być sklejone z wydanych publikacji lub pobrane i wydrukowane we własnym zakresie.
 6. Zaleca się dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem konkursu za pomocą formularza on-line dostępnego na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/ za pomocą formularza zgłoszeniowego. Znacznie przyspieszy to czas wydawania kart startowych na miejscu. Możliwa jest rejestracja w dniu konkursu, tj. 10,11 maja 2024r., przed rozpoczęciem oceny modeli.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu Bielska Majówka Modelarska dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji oraz w samym konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 8. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej lub wystawie proszeni są o wcześniejszy kontakt z organizatorami, najpóźniej tydzień przed konkursem. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca.
 9. Uczestnik zawodów może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w danej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model uczestnika w danej klasie.
 10. Do konkursu przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek polskich i zagranicznych oraz pobrane ze stron internetowych producentów wycinanki a także zaprojektowane od podstaw. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić np.: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp.
 11. Modele dostarczane są i odbierane na koszt własny uczestnika. Modeli nie ubezpiecza się.
 12. Konkurs odbędzie się w następujących grupach wiekowych:
  Młodzik (M) – do 13 lat włącznie – liczy się rok urodzenia (2012)
  Junior (J ) -14-do 18 lat
  Senior (S) –18 lat i więcej
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieoceniania modelu, jeśli został on zarejestrowany w nieodpowiedniej klasie lub kategorii.

V. KLASYFIKACJA MODELI.

Modele w grupach wiekowych młodzik i junior oceniane będą bez podziału na klasy Standard i Open. Część kategorii w grupie senior będzie rozegrana z podziałem na klasy.

 1. Klasa STANDARD – modele sklejone z wycinanki, które zachowują oryginalne malowanie zaprezentowane w wycinance z możliwością użycia retuszu dobranymi kolorami farb. Dopuszcza się możliwość użycia elementów fototrawionych, tj. relingi, trapy, anteny, oraz metalowe lufy, owiewki wytłoczone z folii, nici, żyłki, gąsienice, nity, elementy wycinane za pomocą plotera laserowego.
 2. Klasa OPEN – modele sklejone z wycinanki, modele wycięte w całości ploterem laserowym oraz modele budowane od podstaw-głównym materiałem jest papier, w których dopuszcza się wszelkie modyfikacje pokrycia – szpachlowanie, malowanie poszycia zewnętrznego modelu, dodawanie elementów elektronicznych, mechanicznych, fototrawionych, tłoczonych, trawionych, wyciętych za pomocą plotera laserowego.
 • MŁODZIK, JUNIOR
  (S)Samoloty
  (O) Statki i okręty
  (Pk) Pojazdy kołowe
  (Pg) Pojazdy gąsienicowe
  (F) Figurki i zwierzęta
  (B) Budowle
  (SF) Rakiety i Sci-Fiction
  ( WoT) Modele World of Papertanks
 • SENIOR
  (S1) Samoloty jednopłatowe, jednosilnikowe
  (S2) Samoloty jednopłatowe, wielosilnikowe
  (S3) Samoloty odrzutowe
  (S4) Samoloty wielopłatowe
  (S5) Śmigłowce i wiatrakowce
  (S50) Samoloty w skali 1/50 i mniejsze
  (Sz) Szybowce i motoszybowce
  (Pg1s) Tankietki i czołgi lekkie standard
  (Pg1o) Tankietki i czołgi lekkie open
  (Pg2s) Pozostałe pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe standard
  (Pg2o) Pozostałe pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe open
  (Pkcs) Pojazdy kołowe cywilne standard
  (Pkco) Pojazdy kołowe cywilne open
  (Pkws) Pojazdy kołowe wojskowe standard
  (Pkwo) Pojazdy kołowe wojskowe open
  (WoT1)Pojazdy pancerne z World of Paper Tanks
  (WoT2) Dioramy z World of Paper Tanks
  (Psz) Pojazdy szynowe i artyleria kolejowa
  (A) Artyleria bez własnego napędu
  (O1) Okręty o długości do 65cm
  (O2) Okręty o długości ponad 65cm
  (O3) Statki
  (O4) Statki i okręty do linii wodnej
  (Op) Okręty podwodne
  (Ż) Żaglowce
  (B) Budowle
  (F) Figurki i zwierzęta
  (SF) Rakiety i Sci-Fiction
  (MoP) Modele budowane od podstaw
  (SD) Stare dobre z wycinanek wydanych przed 2000r.
  (D) Dioramy
  (P) Pozostałe, nieujęte powyżej
 1. Oprócz tego cztery kategorie specjalne bez podziału wiekowego:
  – Architektura Bielska Podlaskiego i Cerkiew Prawosławna.
  – D-Day modele sprzętu biorącego udział w lądowaniu w Normandii
  – Sierpień 44` modele związane z Powstaniem Warszawskim
  – Wrzesień 39` modele związane z wojną obronną Polski, strona polska
  W tych kategorii zgłaszamy modele, które startują w kategorii dla siebie właściwej.
 2. W kategoriach specjalnych mogą brać udział modele nagrodzone w poprzedniej edycji Majówki, ale tylko w kategoriach podstawowych.
 3. W kategoriach podstawowych nie mogą brać udziału modele nagrodzone w poprzednich edycjach Majówki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo na łączenie klas, jak i ich podział, zależnie od ilości zgłoszonych modeli.

VI. ZASADY OCENY I NAGRODY

 1. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Modele oceniane będą na zasadzie podoba się/nie podoba się. Pod uwagę będzie brana estetyka i wkład pracy, oryginalność, precyzja. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
 2. Sędzią głównym jest Pan Krzysztof Gliwa i on powołuje sędziów oceniających.
 3. Próba wpływu na decyzje sędziowskie będzie skutkowała wykluczeniem z zawodów takiej osoby.
 4. Modele wystawiane w gablotach na czas oceny muszą być z nich wyjęte. Modele pozostawione w gablotach nie będą oceniane.
 5. Modele prezentowane w nienaturalny dla modelu sposób ( zdjęta wieża czołgu, zdjęte płyty pancerza, leżące na płycie lotniska uzbrojenie samoloty itp.), modele z figurkami oraz modele przedstawiające jakąś sytuację zgłaszamy do dioram.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieoceniania modelu, jeśli został on zarejestrowany w nieodpowiedniej klasie lub kategorii.
 7. W grupie wiekowej senior za rozegraną kategorię uważamy tą w której było min. 5 modeli 3 wykonawców, w innym przypadku kategorie będą łączone.
 8. W każdej kategorii nagrodzone będą 3 najlepsze modele 1, 2 lub 3 miejscem. Oprócz medali i dyplomów przewidziane są nagrody rzeczowe.
 9. Najlepszy model w danej grupie wiekowej otrzyma nagrodę Grand Prix Kartonowego Tura.
 10. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa lub osoby prywatne.

WYNIKI KONKURSU

 KLASA_WIEKOWA: MŁODZIK 

(S) SAMOLOTY

1. Panasiuk Gabriel – Su-9
2. Chmielewicz Stanisław – Spitfire Mk.VB

(O) STATKI I OKRĘTY

1. Nieścior Tobiasz – UBoot Molch
2. Niewińska Gabriela – Statek Monika
3. Kaušys Emilis – „Kaczor”

(PK) POJAZDY KOŁOWE

1. Wojtasik Piotr – Ursus C360
2. Nieścior Tobiasz – Stratopolonez
3. Karłowski Antoni – Kia Ceed

(PG) POJAZDY GĄSIENICOWE

1. Noworacki Wojciech – Renault FT17
2. Nieścior Tobiasz – Stratopolonez

(F) FIGURKI I ZWIERZĘTA

1. Plastunova Daryna – Pudel
2. Želvys Tomas – Kot Amerykański
3. Jaskulska Zuzanna – Panda Czerwona

(B) BUDOWLE

1. Kaušys Emilis – Latarnia morska w Juodkrante
2. Karłowski Antoni – Latarnia morska
3. Węglerska Alicja – Letni domek leśnej wróżki

(SF) RAKIETY, STATKI KOSMICZNE I SCI-FICTION

1. Jakoniuk Gabriel – Saturn V
2. Želvys Tomas – NASA Spacesuits
3. Niewińska Gabriela – Two Fighter Predator

 KLASA_WIEKOWA: JUNIOR 

(S) SAMOLOTY

1. Zawistowski Jarosław – Morane Saulnier MS 35 EP,2″Rypin Ii”
2. Dulnikowski Wiktor – MiG-15 Fagot
3. Błażewicz Michał – PW-5 Smyk

(O) STATKI I OKRĘTY

1. Czarniecki Kacper – ORP Jaskółka
2. Zawistowski Jarosław – Mary Arctica
3. Dulnikowski Wiktor – Kuter Batory

(PK) POJAZDY KOŁOWE

1. Błażewicz Michał – Kübelwagen
2. Vaitkute Liepa – Kiosk Lodowy
3. Zawistowski Jarosław – Samochód pancerny WZ.29

(PG) POJAZDY GĄSIENICOWE

1. Terechowicz Michał – 10TP
2. Czarniecki Kacper – T-34 Rudy
3. Stasiewicz Bartosz – PzKpfw VI Tiger

(F) FIGURKI I ZWIERZĘTA

1. Dąbrowski Maciej – Setnik
2. Vaitkute Liepa – Tigr
3. Zawistowski Jarosław – Joannita

(B) BUDOWLE

1. Dulnikowski Wiktor – Zamek Czorsztyn
2. Labžentis Rokas – BYODOIN PHOENIX HALL
3. Kulikauskyte Gyte – GLAMPING (MINIATURE WORLD)

(SF) RAKIETY, STATKI KOSMICZNE I SCI-FICTION

1. Kasparaitis Tautvydas – „Arsen-7”
2. Armandas Mieżetis – Saturn V A
3. Dulnikowski Wiktor – Rakieta „Diamant”

(WOT) MODELE Z WORLD OF PAPERTANKS

1. Terechowicz Michał – Object 701
2. Czarniecki Michał – KV-2

 GRUPA WIEKOWA: SENIOR 

(S1) SAMOLOTY JEDNOPŁATOWE, JEDNOSILNIKOWE

1. Budzisz Jerzy – PZL-106 Kruk


2. Pietrzykowski Wojciech – P-39N Airacobra


3. Ługowski Jerzy – Fw190A-8/R8

(S2) SAMOLOTY JEDNOPŁATOWE, WIELOSILNIKOWE

1. Dąbski Marcin – P-38H Lighting


2. Malinowski Grzegorz – F7F Tigercat


3. Krajewski Andrzej – Blohm und Voss Bv-138C-1

(S3) SAMOLOTY ODRZUTOWE

1. Pietrzykowski Wojciech – Su-22M4


2. Pertkiewicz Rafał – MiG-21BiS


3. Mielewczyk Michał – F-16D Block52+ „Jastrząb”

(S4) SAMOLOTY WIELOPŁATOWE

1. Targoński Piotr – Gloster Gladiator


2. Malinowski Grzegorz – Polikarpow Po-2


3. Rodzoch Paweł – Sopwith F.1 Camel

(S5) ŚMIGŁOWCE I WIATRAKOWCE

1. Bąk Tomasz – H-13C Sioux


2. Pietrzykowski Wojciech – PZL W-3A Sokół LPR


3. Budzisz Jerzy – UH-60 Black Hawk

(S50) SAMOLOTY W SKALI 1:50

1. Stawiak Mirosław – Caproni Ca.3
2. Bąk Tomasz – SBLim-2

(PG1) TANKIETKI I CZOŁGI LEKKIE

1. Pietkiewicz Michał – Vickers Mark E, Typ B
2. Targoński Piotr – Universal Carrier Mk. I


3. Pertkiewicz Rafał – TK3

(PG2S) POZOSTAŁE POJAZDY GĄSIENICOWE I PÓŁGĄSIENICOWE

1. Pertkiewicz Rafał – Pz.Kpfw III Ausf.G


2. Węglewski Michał – Chi He
3. Sungaila Pranas – LWS-1 „Landwasserschlepper”

(PG2O) POZOSTAŁE POJAZDY GĄSIENICOWE I PÓŁGĄSIENICOWE

1. Dukaczewski Grzegorz – M1A1 Abrams


2. Bołochowski Jacek – ZSU-57-2 „Wilk Z Driny”


3. Tomasik Bernard – 8U218-9K51 SCUD-A(8K11)

(PKC) POJAZDY KOŁOWE CYWILNE

1. Bołochowski Jacek – Ził-131 „ W cieniu Czarnobyla”
2. Grzeszczuk Mateusz – STAR 12.185 z podnośnikiem PM 0184H


3. Rodzoch Paweł – Star 21 SBM 2000/8

(PKWS) POJAZDY KOŁOWE WOJSKOWE

1. Dąbrowski Marcin – Sd.Kfz 222
2. Kochanek Wiesław – Samochód pancerny WZ.34


3. Król Tomasz – Pkw. K1 Kubelwagen Typ 82

(PKWO) POJAZDY KOŁOWE WOJSKOWE

1. Dukaczewski Grzegorz – Oshkosh M977 HEMTT
2. Zarębski Krzysztof – LEFH 18/40 lekka haubica polowa


3. Tomasik Bernard – Scammell Pioneer SV/2S

(WOT1)POJAZDY PANCERNE Z WORLD OF PAPER TANKS

1. Dmitruk Oleg – Super Conqueror


2. Wolański Damian – Panzerjäger Tiger (P) Ferdinand
3. Czarniecki Karol – Sherman M

(PSZ) POJAZDY SZYNOWE I ARTYLERIA KOLEJOWA

1. Pietkiewicz Michał – Drezyna TK-R-TK


2. Olesiak Andrzej – Parowóz T3


3. Rodzoch Paweł – Cn2t Las

(O1) OKRĘTY O DŁUGOŚCI DO 65CM

1. Pikora Mateusz – Wnimatielnyj


2. Dec Grzegorz – USS Erie


3. Kozłowski Radek – Amerykański niszczyciel eskortowy USS „England”

(O2) OKRĘTY O DŁUGOŚCI PONAD 65CM

1. Stawiak Mirosław – Takao


2. Kochanek Wiesław – DKM Scharnhorst


3. Podgórski Jakub – Japoński tender lotniczy „Kamikawa Maru”

(O4) STATKI I OKRĘTY DO LINII WODNEJ

1. Kozłowski Radek – DKM Admirał Graf Spee


2. Seweryn Krzysztof – Meringa& Sugar Exporter


3. Kruczkowski Robert – USS Ward

(OP) OKRĘTY PODWODNE

1. Kozłowski Radek – Polski okręt podwodny ORP „Orzeł”


2. Łabowicz Paweł – Projekt K-670 Skat/Charlie


3. Mielewczyk Michał – ORP Wilk

(Ż) ŻAGLOWCE

1. Weremko Tomasz – De Zeven Provincien


2. Kolka Łukasz – Armed Virginia Slop


3. Król Tomasz – Gokstadskipet

(B) BUDOWLE

1. Zaremba Michał – Bašta Mestského Opevněni Podolínec


2. Marčiukaityte Eisvina – Nikko Toshogu Shrine (Yomeimon)
3. Targoński Piotr – Katedra we Fromborku

(F) FIGURKI I ZWIERZĘTA

1. Seweryn Krzysztof – Statua Wolności
2. Buder Andrzej – Ja cię prosię! – Star Wars Gamorrean Guard
3. Dmitruk Oleg – Drednought Furioso

(SF) RAKIETY, STATKI KOSMICZNE I SCI-FICTION

1. Wantowski Marek – Rakieta Chang Zeng-2


2. Dmitruk Oleg – Paratransporter Q

(D) DIORAMY

1. Szkwarek Tomasz – Destylarnia Whisky


2. Dec Grzegorz – Jastrząb 1939


3. Rafalski Michał – W dżungli – LVT-1(A)


 Kategorie specjalne 


Wrzesień `39

Młodzik, Junior – Czarnecki Kacper – ORP Jaskółka


Senior – Dec Grzegorz – Jastrząb 1939


Pietkiewicz Michał – Vickers Mark E, Typ B
Kochanek Wiesław – ORP Orzeł

Sierpień `44

Dmitruk Oleg – Warszawa `44

D-Day

Tomasik Bernard – Scammell Pioneer SV/2S


Wiesław Kochanek – D-Day
Pikora Mateusz – ORP Dragon

Architektura Bielska Podlaskiego i Cerkiew Prawosławna

Dmitruk Oleg – Cerkov Rozdestva Bogorodicy


 Nagrody Specjalne 


Nagroda Specjalna Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Michał Błażewicz – pojazdy wg własnego projektu.

Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

w grupie wiekowej Senior – Jacek Bołochowski za Ził-131 „W cieniu Czarnobyla”
w grupie wiekowej Junior – Rokas Labzentis za Optimus Prime
w grupe wiekowej Młodzik – Gabriel Jakoniuk za Saturn V

Nagroda Specjalna Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim

w grupie wiekowej Senior – Grzegorz Dukaczewski za Abrams A1M1


w grupie wiekowej Junior – Rokas Labzentis za Optimus Prime
w grupie wiekowej Młodzik – Gabriel Jakoniuk za Saturn V

Fundacja Unitalent

w grupie wiekowej Senior – Eisvina Marciukaityte za Zamek Hogwart


w grupie wiekowej Junior – Tautvydas Kasparaitis za Figura Św. Jana Nepomucena w Gołębiu
w grupie wiekowej Młodzik – Gabriela Niewińska za „Dworzec w Gołębiu”

Nagroda Specjalna Prezesa M.P.E.C. S.A. w Bielsku Podlaskim

w grupie wiekowej Senior – Pranas Sungaia za Black Pearl


w grupie wiekowej Junior – Rokas Labzentis za Optimus Prime
w grupie wiekowej Młodzik – Gabriela Niewińska za „Dworzec w Gołębiu”

Nagroda Specjalna Prezesa Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim

Tomasz Guz – DKM Bismarck

Rufio 3D

Tomasz Bąk – H-13C Sioux


Mirosław Stawiak – Takao


Marcin Dąbski – P-38H Ligthting

Grand Prix wydawnictwa Answer za najciekawszy model wykonany przez Młodego Modelarza

Michał Błażewicz – Kubelwagen

Grand Prix wydawnictwa Answer za najciekawszy model

Wojciech Pietrzykowski – PZL W-3A Sokół LPR

Mielecka Grupa Modelarska za najlepiej wykonany model samolotu z Mielca

Wiesław Kochanek – PZL-37B Łoś

Puchar „Młodzież-Młodzieży”

Michał Błażewicz – Lublin II

Grand Prix wydawnictwa W.M.C.

Grzegorz Dec – Podzamcze

Nagroda „Baba pruska”

Tomasz Weremko – De Zeven Provincien

Grupa COMBAT CHEŁMŻA

Mateusz Pikora – ORP Dragon

Trójmiejski Piknik Modelarski

Michał Pietkiewicz – Drezynę TK-R-TK

Nagroda od Klubu Modelarskiego „Modelandia” z Czarnej Białostockiej

Michał Błażewicz – Mercedes Benz

Nagroda Modelarzy Szwedzkich

Mirosław Stawiak – Caproni CA. 3

Grand Prix wydawnictwa FLYMODEL

Andrzej Kużdżał – Hawker Typhoon Mk. 1B

Nagroda Klubu Modelarskiego przy SP nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim

Rokas Labzentis – Byodoin Phoenix Hall

Grand Prix wydawnictwa Hobby Model

Radek Kozłowski – ORP Orzeł

Studio Piosenki Rozrywkowej Aneta Dąbska

Jerzy Budzisz – PZL 104 Wilga+ SZD-9 Bocian

Grand Prix Kartonowego Tura

Młodzik – Gabriel Panasiuk – Tratwa
Junior – Michał Błażewicz – Jelcz 325 cysterna wojskowa
Senior – Andrzej Krajewski – Boeing B-29 Superfortress


 Pozostałe modele biorące udział w wydarzeniu Materiały źródłowe


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *