2 czerwca 2024 Michał 2Comment

Ahoj! Istnieją legendy na temat impregnacji i kaponu. Niniejszy artykuł podzieliłem na część teoretyczną i część praktyczną. Obie części zawierają ogólne fakty dotyczące samych impregnatów, ale również moje osobiste doświadczenia i metodologię pracy z tymi produktami. Impregnaty bowiem nadają pewne właściwości, których efekt końcowy w dużej mierze zależy od indywidualnych technik – w tym artykule opisuje moje techniki. Nie oznacza to, że nie ma innych i że są gorsze. Celem artykułu nie jest (tylko) analiza różnych technik, jedynie chęć przedstawienia mojej metody (i na bazie swoich doświadczeń i/lub Twojego komentarza) udoskonalanie tych technik. Zapewne artykuł miałby bardziej wyrazisty charakter w…