ORP Krakowiak (II) vs ORP Ślązak (II)

skala 1:200 – wydawnictwo WAK (opracowanie Grzegorz Nowak)