This Day in History: 1940-03-15

15 marzec 1940 r. – Na pierwszego dowódcę nowo wypożyczonego przez PMW okrętu ORP Garland zostaje powołany kmdr. ppor. Antoni Doroszkowski.