This Day in History: 1940-04-22

22 kwiecień 1940 r. – Zaokrętowanie nowo przybyłych Polskich marynarzy z ORP Błyskawica na dokujący na Malcie w La Valletta ORP Garland na którym przez około 12 dni marynarze przygotowywali okręt do służby.